Op DV donderdagavond 19 mei 2016 komt het Deputaatschap Man/Vrouw naar de Ontmoetingskerk in Ede.  De doelstelling van deze avond is:

· Het werk van Deputaten M/V in de kerk bekend en inzichtelijk maken: informeren over de uitkomsten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek dat door deputaten is uitgevoerd;

· De dialoog over de functieverdeling M/V in gemeenten op gang brengen, waarbij het vergroten van onderling begrip voor de diverse meningen binnen die plaatselijke gemeente centraal staat;

· Het inventariseren van diverse meningen en invalshoeken, rondom de functieverdeling M/V in de kerk, en de knelpunten tussen de diverse meningen die daarbij naar voren komen.

Meer informatie is beschikbaar in een brochure en in de onderzoeksrapporten. Deze zijn beschikbaar via de website: www.gkv.nl/mvindekerk.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd en bent welkom vanaf 19:30u. We beginnen om 19:45u tot uiterlijk 22:00u. Het belooft een leerzame avond te worden!

Namens de Kerkenraad,
Egbert Prins
Scriba Ede Zuid


Artikel
Gepubliceerd: 15-september

Coronamaatregelen vanaf september

In september is een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de...

Artikel
Gepubliceerd: 23-juli

Coronamaatregelen Ontmoetingskerk Juli / Augustus

Ook in de Ontmoetingskerk willen we verantwoord omgaan met de risico'...

Artikel
Gepubliceerd: 30-september

Nieuwe wijkindeling gemeente Ede-Zuid

Nieuwe wijkindeling gemeente Ede-Zuid