Op DV donderdagavond 19 mei 2016 komt het Deputaatschap Man/Vrouw naar de Ontmoetingskerk in Ede.  De doelstelling van deze avond is:

· Het werk van Deputaten M/V in de kerk bekend en inzichtelijk maken: informeren over de uitkomsten van het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek dat door deputaten is uitgevoerd;

· De dialoog over de functieverdeling M/V in gemeenten op gang brengen, waarbij het vergroten van onderling begrip voor de diverse meningen binnen die plaatselijke gemeente centraal staat;

· Het inventariseren van diverse meningen en invalshoeken, rondom de functieverdeling M/V in de kerk, en de knelpunten tussen de diverse meningen die daarbij naar voren komen.

Meer informatie is beschikbaar in een brochure en in de onderzoeksrapporten. Deze zijn beschikbaar via de website: www.gkv.nl/mvindekerk.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd en bent welkom vanaf 19:30u. We beginnen om 19:45u tot uiterlijk 22:00u. Het belooft een leerzame avond te worden!

Namens de Kerkenraad,
Egbert Prins
Scriba Ede Zuid


Aankondiging

De ontmoetingskerk

De plek waar twee gemeentes God en elkaar ontmoeten. 

Gepubliceerd: 18-november
Artikel
Gepubliceerd: 18-februari

Update maatregelen tegen corona per 25 februari 2022

De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat...

Vacature
Gepubliceerd: 12-december

Vacature predikant GKv Ede Noord

Ede Noord, middelgrote, heterogene, kinderrijke gemeente zoekt een...

Artikel

Toegangsbeleid kerkdiensten vanaf 25 september 2021

Naar aanleiding van de verruiming van de coronamaatregelen die door...

Gepubliceerd: 26-september