Door een fout in de uitvoering van de synchronisatie tussen het ledenbeheer van het kerkelijk bureau en de website is afgelopen week een aantal profielen tijdelijk verdwenen geweest van de website. Hierdoor zijn bij die accounts foto's verdwenen.

De fout ontstond door het vastlopen van de scripts die de leden uit het systeem van het kerkelijk bureau gelijktrekken met de kerkleden op de website. Omdat de foto's en aanvullende beschrijvingen gekoppeld zijn aan de accounts welke verwijderd waren, is deze informatie voor die accounts verdwenen. Terugzetten middels een back-up bleek niet mogelijk, zonder een aantal andere cruciale elementen in de website te raken. We hebben er toen voor gekozen geen back-up terug te zetten. Inmiddels zijn alle accounts weer terug op de website.

Dit betekent helaas wel dat een aantal mensen opnieuw hun foto zal moeten uploaden. Ook kan het nodig zijn dat opnieuw een wachtwoord aangevraagd wordt. Dit kan via de "wachtwoord vergeten" procedure. De webmasters verontschuldigen zich voor het ongemak dat dit met zich meebrengt.


Artikel
Gepubliceerd: 10-april

Sportproject Reaxion in de meivakantie

Sportproject Reaxion - 29 april t/m 3 mei 2019 - voor alle kinderen/...

Artikel
Gepubliceerd: 30-september

Nieuwe wijkindeling gemeente Ede-Zuid

Nieuwe wijkindeling gemeente Ede-Zuid