Op D.V. maandag 31 oktober 2016 belegt het Contact Orgaan Gereformeerde Gezindte Ede een samenkomst in de Oude Kerk aan de Grotestraat te Ede om de Kerkhervorming (reformatie) te gedenken.

Volgend jaar is de 500e geboortedag van de reformatie, waarvoor we alvast nu de betekenis onder de aandacht willen brengen. Spreker is Prof. dr. Jan Hoek (Veenendaal) over

500 jaar Reformatie: wat moet je daar vandaag mee?

Iets wat 500 jaar geleden is, lijkt van weinig belang voor vandaag. Er is sindsdien zoveel veranderd in de wereld! Hoe kunnen dan uitspraken en boeken van kerkhervormers als Luther en Calvijn uit de zestiende eeuw nog relevant zijn? Toch is het de moeite waard om eens grondig te bekijken waar de vonk overspringt tussen wat mensen in de tijd van de Reformatie zo diep heeft bewogen en wat vandaag de roeping van kerken gezamenlijk en christenen persoonlijk is. Zijn de diepste vragen toch niet vragen van alle tijden, dus ook van de 21e eeuw? Als we dieper graven dan de waan van de dag vinden we schatten die van blijvende waarde zijn. Voor ouderen én voor jongeren, voor vandaag en morgen.

De toespraak wordt omgeven door zowel samenzang als koorzang.. Muzikale medewerking is er van het tienerkoor Jedidjah uit Veenendaal en het Christelijk Mannenkoor Ede, beide o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst. Aanvang 20.00. Toegang vrij. Zie ook www.cogg.nl.

 


Artikel
Gepubliceerd: 15-september

Coronamaatregelen vanaf september

In september is een aantal kleine wijzigingen aangebracht in de...

Artikel
Gepubliceerd: 23-juli

Coronamaatregelen Ontmoetingskerk Juli / Augustus

Ook in de Ontmoetingskerk willen we verantwoord omgaan met de risico'...

Artikel
Gepubliceerd: 30-september

Nieuwe wijkindeling gemeente Ede-Zuid

Nieuwe wijkindeling gemeente Ede-Zuid