Het Praktijkcentrum en ForumC organiseren verschillende studiebijeenkomsten in het land (Haren, Hengelo en Gouda).  Doel is het gesprek over grote vragen vanuit de wetenschap op gang te brengen binnen kerken. 

De Bijbel is geen antwoordenboek op wetenschappelijke vragen. Want, wat zegt de Bijbel over hoe wetenschap en persoonlijk geloof zich tot elkaar verhouden? Over onze plek in het heelal? Over of we ons brein zijn of niet? Toch gaat de Bijbel over het hele leven. Veel kerkmensen vinden gesprek over geloof, Bijbel en de grote vragen vanuit de wetenschap lastig. Bijvoorbeeld omdat kennis over de nieuwste kernfysica, astronomie of hersenonderzoek ontbreekt. Maar ook omdat onduidelijk is of en hoe de link tussen wetenschap en persoonlijk geloof moet worden gelegd.  
Dat het noodzakelijk is het gesprek wel te voeren in de kerk, blijkt uit het feit dat zowel jongeren als ouderen de kerk verlaten omdat zij zich niet serieus genomen voelen en weten met hun vragen over geloof en wetenschap. Het Praktijkcentrum en ForumC slaan daarom de handen ineen en organiseren toerustingsavonden voor voorgangers, kringleiders en andere geïnteresseerden binnen kerken.  
De beide bijeenkomsten horen bij elkaar als één programma. Tijdens de eerste bijeenkomst komen de vragen vanuit de wetenschap aan bod. De praktische verwerking en toepassing m.b.v. didactische werkvormen staan centraal tijdens de tweede bijeenkomst.  
Data en locaties (maandagavond 19.30 – 22.00 uur)

9 en 30 januari   Ontmoetingskerk, Sterremuurweg 4, Haren

16 januari en 13 februari Kristalkerk, P.C. Hooftlaan 210, Hengelo

23 januari en 20 februari GKV Kerkgebouw, Lekkenburg 148, Gouda 
 
Docenten: dr. ir. Cors Visser, prof. dr. Chris Kruse, Hetty Pullen-Muis.  

Kosten: € 19,95 per deelnemer voor 2 avonden

Aanmelden kan via het Praktijkcentrum (info@praktijkcentrum.org).

Link webpagina : http://www.praktijkcentrum.org/highlight/wetenschap-in-de-kerk/  

Voor meer informatie ForumC, Cors Visser, cors.visser@forumc.nl  06 51257908 Praktijkcentrum, Hetty Pullen-Muis, hpullen@praktijkcentrum.org 038 - 4255518 


Aankondiging

De ontmoetingskerk

De plek waar twee gemeentes God en elkaar ontmoeten. 

Gepubliceerd: 18-november
Artikel
Gepubliceerd: 18-februari

Update maatregelen tegen corona per 25 februari 2022

De overheid heeft de coronamaatregelen versoepeld. Dat betekent dat...

Vacature
Gepubliceerd: 12-december

Vacature predikant GKv Ede Noord

Ede Noord, middelgrote, heterogene, kinderrijke gemeente zoekt een...

Artikel

Toegangsbeleid kerkdiensten vanaf 25 september 2021

Naar aanleiding van de verruiming van de coronamaatregelen die door...

Gepubliceerd: 26-september