Kerk zijn doe je samen. Dat blijkt wel uit alle activiteiten die worden georganiseerd. In Bijbelstudiegroepen en verenigingen komen mensen bij elkaar om samen Gods woord te lezen. Samen horen we op deze manier hoe God nu nog tegen ons spreekt. Van elkaar leren we hoe we Hem dagelijks kunnen volgen.

Organiseren zit ons in het bloed. Binnen onze gemeenten zijn verschillende commissies actief die allemaal op hun manier bijdragen aan de gemeente. Bijvoorbeeld door het organiseren een kampeerweekend, vrouwendag of verdiepingsweekend. Maar ook voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar de gemeenten toe komen verschillende commissies regelmatig samen.