De Ontmoetingskerk heeft nauwe banden met organisaties in het buitenland die op verschillende manieren hulp bieden en mensen in aanraking brengen met het evangelie. 

Zuid India Mission

Meer informatie volgt

Oekraïne zending

Meer informatie volgt

Stichting Gereformeerd Steunfonds India

Meer informatie volgt