De Ontmoetingskerk heeft nauwe banden met organisaties in het buitenland die op verschillende manieren hulp bieden en mensen in aanraking brengen met het evangelie. 

Stichting Zoutkorrel

In 2002 vertrok ons gemeentelid Klaske Hummelen enthousiast naar Suriname om daar aan de slag te gaan als vrijwilliger.  Ze heeft zich acht jaar als vrijwilliger ingezet. Van daar uit is op 7 februari  2011 stichting Zoutkorrel opgericht.

Missie

Stichting Zoutkorrel wil impact hebben op de levens van kinderen en jongeren in Suriname door ze te bereiken met het evangelie van Jezus Christus.

Hoe

Zoutkorrel doet dit door creatieve evangelisatieactiviteiten te ontplooien, trainingen te verzorgen, educatie te geven en door pastorale zorg te bieden. Bij alle activiteiten wil de stichting dat de kinderen en jeugdigen de heerlijke smaak van het liefdevolle evangelie proeven. Dit doen ze in verschillende vormen en kleuren. Ze streven ernaar om in alles creatief te zijn!

Thuisfrontcommissie

Om het werk van Klaske te ondersteunen is er een thuisfrontcommissie die onder meer de contacten met de Ontmoetingskerk vorm geeft. Wil je meer weten over het werk van de Stichting Zoutkorrel, bezoek dan de website.

Zuid India Mission

Meer informatie volgt

Oekraïne zending

Meer informatie volgt

Stichting Gereformeerd Steunfonds India

Meer informatie volgt