Komt u voor het eerst in onze kerk? Dan is het wellicht handig alvast wat meer informatie te hebben over wat we geloven en hoe een kerkdienst eruit kan zien.

Gang van zaken

Niet elke dienst verloopt hetzelfde, vooral de volgorde verschilt nogal eens. Bij sommige onderdelen gaan we staan, bij sommige zitten. Meestal geeft de predikant een aanwijzing hiervoor, let anders goed op de mensen om u heen.

De volgende onderdelen kunt u verwachten:

  • Zingen
  • Bijbellezen
  • Preek
  • Collecte
  • Zegen
  • Geloofsbelijdenis
  • Voorlezing van de wet

Predikant

De Ontmoetingskerk heeft twee predikantsplaatsen. Roel Kelder is predikant van de gemeente van Ede Noord. Ulbe van de Meer is predikant van de gemeente van Ede Zuid. Samen met de ouderlingen en diakenen vormen zij de geestelijke leiding van beide gemeentes.

Wat geloven wij?

Elke zondag luisteren we naar een preek aan de hand van een gedeelte uit de Bijbel. In de Bijbel staat onder andere dat wij door God zijn gemaakt en dat Hij van ons houdt. Er staat ook dat wij fouten maken en daarmee Hem verdriet doen. Gelukkig stuurde Hij Jezus naar de wereld, die voor onze fouten (zonden) stierf aan een kruis en na drie dagen weer opstond. Hierdoor zijn onze zonden vergeven. Met Hemelvaart ging Jezus terug naar zijn Vader in de hemel. Als plaatsvervanger stuurde Hij de Heilige Geest. We geloven dat de Heilige Geest in ons woont en ons steeds bewust maakt van Gods liefde voor ons.

Liederen

Wat zingen we zoal? Van oorsprong voornamelijk psalmen en gezangen, maar tegenwoordig komen ook liederen uit het Liedboek, Opwekkingliederen, Psalmen voor Nu en liederen van Sela voorbij. Dit alles wordt afwisselend begeleid door orgel, piano of band. Alle te zingen liederen en Bijbelteksten worden via beamers weergegeven.

Kleding

Komt u voor het eerst in onze kerk, dan is het wellicht fijn om te weten wat mensen qua kleding dragen. In onze gemeente draagt iedereen wat hij of zij prettig vindt. Kom gewoon zoals u bent.

Collecte

Aan het eind van de dienst vindt de collecte plaats. Dat is het moment om als gemeente weg te geven wat we van God gekregen hebben. In een reguliere dienst wordt één collecte gehouden. De doelen van de collecte verschillen per dienst, kijk hiervoor bij "Onze samenkomsten". In bijzondere gevallen kan een extra (deur)collecte worden gehouden. Als er in een dienst avondmaal wordt gevierd is er bij de avondmaalstafel een collecte voor de diaconie.

Crèche en kinderclub

De allerjongsten kunt u voor de dienst met een gerust hart in de crèche achterlaten. Daar wordt tijdens de dienst voor hen gezorgd. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er geregeld tijdens de dienst een club. Hier gaan ze halverwege de kerkdienst heen. Welke groepen aan de beurt zijn, wordt tijdens de kerkdienst meegedeeld. Tijdens de club leren de kinderen op hun eigen niveau meer over het geloof. Daarnaast is het een plek om te knutselen, zingen en samen te spelen.

Buiten de zondag om

Naast de kerkdiensten worden er ook diverse andere activiteiten georganiseerd. Er zijn diverse Bijbelkringen actief. Hier spreken kleine groepen gemeenteleden met elkaar over een thema of Bijbelgedeelte. Op deze manier bemoedigen we elkaar en gaan we samen in gesprek over hoe God in ons leven werkt. Als u een keer een kijkje wilt komen nemen bent u van harte welkom.

Voor mensen die (opnieuw) kennis willen maken met of meer willen weten over het christelijk geloof, organiseren we samen met de Nederlands Gereformeerde Kerk de Alpha-cursus. In tien avonden en een weekend worden verschillende thema’s van het christelijk geloof besproken. De avonden starten met een maaltijd, daarna volgen muziek, een inleiding en een groepsgesprek. Deze groepsgesprekken worden begeleid door leden van het Alpha-team, dat bestaat uit gemeenteleden van de organiserende kerken.

Verder zijn er door het jaar heen lezingen, huwelijkscursussen, gezamelijke maaltijden, kampeerweekenden, 60+ koffieochtenden, vrouwendagen en soosavonden voor jong en oud. Kortom, onze gemeenten vormen zowel in het weekend als doordeweeks een bloeiende gemeenschap. 

Al lid?

Bent u al lid van de gemeente en wilt u ook kunnen inloggen of uw wachtwoord resetten? Volg dan deze instructies.